Certyfikat wydany zgodnie z art.35 ust.1 Rozporządzenia (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych przez Polskie Centrum Akredytacji i DQS Polska.