Projekt nr: POIR.03.04.00-30-0414/20-00

Dotacja na kapitał obrotowy JANTEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Projekt nr: POIR.03.04.00-30-0414/20-00
pt. „Dotacja na kapitał obrotowy JANTEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Nazwa Programu Operacyjnego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Numer Naboru POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Podstawowym celem, jaki osiągnięty został dzięki realizacji projektu, jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek pandemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielona została na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Całkowita wartość projektu: 319.314,30 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych: 319.314,30 PLN
Kwota dofinansowania: 319.314,30 PLN

Wróć do listy dotacji