Frakcja

Grys 10-25 mm

Grys jest pełnowartościowym rozdrobnionym suszem grzybowym,  grzyby podczas suszenia zachowują swoje wartości i walory smakowe.

Rozmiar grysu 10- 25 mm wykorzystywany jest do produkcji potraw gdzie strukturą grzyby charakteryzują się dużymi kawałkami,  przy tej frakcji poziom rozdrobnienia grzybów jest niski. Każda partia towaru kontrolowana jest zgodnie z ustalonymi parametrami i wymogami klienta.

Specyfikacja

Produkt otrzymany przez rozdrobnienie oczyszczonych grzybów suszonych, powstaje w wyniku obróbki suszonego płatka grzybowego, który jest frakcjonowany a następnie przesiewany.

Dzięki różnym sitom możemy uzyskać różne wielkości grysu. Surowiec nie zawiera składników modyfikowanych genetycznie. Do procesu technologicznego oraz produkcji wyrobu nie są wykorzystywane genetycznie modyfikowane składniki, konserwanty, oraz składniki pochodzenia zwierzęcego. Produkt nie są poddawane działaniu promieniowania jonizującego. Opakowania czyste, nieuszkodzone, zapewniające niezmienność cech fizyko-chemicznych, organoleptycznych wyrobu, spełniające wymagania obowiązujących przepisów w sprawie opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością – worki foliowe polietylenowe oraz kartony tekturowe 3 warstwowe.

Wyrób gotowy podczas procesu produkcji testowany jest pod kątem wilgotności, przesiewu frakcji, ciał obcych w towarze.

W akredytowanych laboratoriach towar regularnie poddawany jest kontroli mikrobiologicznej oraz na obecność metali ciężkich i pestycydów.

Każde opakowanie jednostkowe zawiera dane umożliwiające identyfikację zgodnie z poniższymi parametrami :

  • data minimalnej trwałości
  • nazwa produktu
  • dane producenta i/lub dostawcy
  • waga netto
  • nr partii