Certyfikat wydany przez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP w dniu 29 listopada 2022r.