Jantex Foodservice Group Sp. z o.o. spełnia wymagania standardu IFS Logistics wersja 2.3 i innych powiązanych dokumentów normatywnych na poziomie wyższym z wynikiem: 98,38%.

Zakres produktu:
1.1.5, 1.1.10, 1.2.2, 1.2.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 , 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 dla zakresu audytu:
Magazynowanie, transport drogowy krajowy i międzynarodowy produktów spożywczych nieschłodzonych oraz w temperaturze kontrolowanej.
Magazynowanie, transport krajowy i międzynarodowy produktów nieżywnościowych.