Podstawowym celem, jaki osiągnięty został dzięki realizacji projektu, jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek pandemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielona została na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Całkowita wartość projektu: 319.314,30 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych: 319.314,30 PLN
Kwota dofinansowania: 319.314,30 PLN