Operacja pn. „Poprawa konkurencyjności poprzez budowę hali magazynowej i zakup innowacyjnego parku maszynowego wpływających na jakość i wydajność realizowanego w przedsiębiorstwie procesu konfekcjonowania i suszenia grzybów.” mająca na celu zwiększenie wydajności (ilości przerabianego surowca) i podniesienie jakości oferowanych produktów: suszu grzybów hodowlanych (pieczarek) i leśnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020