Firma Jantex Foodservice Group stawia na zrównoważony rozwój środowiska, bardzo istotna jest dla nas kwestia wpływu naszej firmy na zużycie energii oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł, za którymi stoją zarówno szlachetne idee, jak i zapewnienie firmie niezależności w celu zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa naszej produkcji. W dyskusjach publicznych dotyczących gospodarki  coraz większą uwagę kieruje się w stronę nadmiernej emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenia powietrza, za które odpowiedzialne jest przede wszystkim spalanie węgla oraz innych tradycyjnych paliw. Współczesne, rozwijające się przedsiębiorstwa muszą dbać zarówno o wysoką jakość towarów i usług, zapewnienie sobie zasobów, ale również o społeczną odpowiedzialność biznesu.

Wśród konsumentów ciągle przybywa osób, którym kwestie środowiska nie są obojętne. Zwiększone zainteresowanie  kwestiami ekologicznymi, wpływa również na politykę korporacji, oraz jednostki certyfikujące, które mają coraz większe wymogi dotyczące polityki firm biorących udział w łańcuch dostaw . W obecnej sytuacji rynkowej, kiedy konkurencyjność jest bardzo duża, a możliwość pozyskania zasobów globalna, wiele firm szuka sposobu na wyróżnienie się na tle swoich konkurentów. Istotne staje się więc posiadanie przewagi konkurencyjnej, której wyznacznikiem w obecnych czasach staje się już nie tylko cena towaru. Coraz częściej bardzo istotna staje się jakość towaru, czas realizacji zamówień, oraz polityka firmy w kwestiach wpływu na środowisko naturalne oraz społeczeństwo.

CSR w Jantex Group

Dlatego też w firmie Jantex wdrażamy już od jakiegoś czasu politykę opartą na koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu opartej na zrównoważonym rozwoju – CSR. W definicji stworzonej przez Komisje Europejską  CSR to: odpowiedzialność przedsiębiorstwa za bezpośredni i pośredni wpływ na społeczeństwo.  W duchu tej idei poza zwiększaniem zysku, bardzo istotne są dla nas kwestie środowiskowe, oraz aspekty społeczne i etyczne w naszym przedsiębiorstwie. Tą perspektywę staramy się wdrażać nie tylko na poziomie zarządzania własną firmą, ale również weryfikując politykę naszych dostawców, aby mieć pewność z jakich zasobów korzystamy. Zaangażowanie naszego przedsiębiorstwa w działania dotyczące rozwoju OZE dla firm, poszukiwanie możliwości uzyskania dotacji i stałe udoskonalanie naszego parku maszyn o te bardziej energooszczędne, idealnie wpisuje się w koncepcję społecznie odpowiedzialnego zarządzania.

Dla nas to jeden ze sposobów aby budować swoją konkurencyjność na rynku, ale również zapewnienie lepszego jutra nam wszystkim. Warto zaznaczyć, że zauważyliśmy iż nasze podejście wpływa pozytywnie na otoczenie firmy, jakość i wydajność pracy. Poza opisanymi już korzyściami wizerunkowymi i zredukowanym negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne, przestawienie się na alternatywne źródła energii daje nam również profity ekonomiczne, i poczucie większej stabilności. Natomiast inwestycja w kolejne rozwiązania na pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł ma przyczynić się do osiągnięcia całkowitej niezależności energetycznej. Alternatywne źródła energii stanowią obecnie istotną część wykorzystywanych przez nas zasobów energii, ponieważ w firmie Jantex, takie rozwiązania wdrażane są już stopniowo od paru lat.  Dla nas wprowadzenie tych rozwiązań, oraz wykorzystanie własnego taboru oznacza niższy ślad węglowy, gwarancje jakości, samowystarczalność i zabezpieczenie w przypadku problemów ze standardowymi dostawami energii.

Jak to robimy?

  • nawiązujemy stałe relacje biznesowe z lokalnymi dostawcami, aby wspierać własną gospodarkę, oraz aby skrócić łańcuch dostaw i czas ich realizacji.
  • dzięki własnemu nowoczesnemu taborowi dostarczamy towar według wymagań klienta, jak również jesteśmy w stanie dopilnować warunków i jakości przewozu. Nasze auta nie wracają na pusto, co zapewnia nam sprawny dział logistyki.
  • ciągle doskonalimy swój park maszynowy, oraz linie produkcyjne o nowe energooszczędne rozwiązania, przyjaźniejsze środowisku np. wymiana oświetlenia na LED, proces wentylacji,  czy udoskonalenie i optymalizowanie procesu suszenia. W tym roku przewidujemy inwestycje w nowoczesne, zaawansowane technologie, które usprawnią naszą produkcje i zapewnią optymalizacje zużycia zasobów energetycznych jednocześnie poprawiając naszą wydajność.
  • firma posiada już własną farmę fotowoltaiczną, którą chcemy rozbudować w najbliższej przyszłości, zapewniając sobie w ten sposób całkowite pokrycie naszego zapotrzebowania energetycznego.

Warto również zwrócić uwagę na to, iż poza korzystaniem z niekonwencjonalnych źródeł energii, firma przy projektowaniu i budowie nowych budynków brała pod uwagę ich efektywność energetyczną. Na dachu firmy obecnie w fazie testowej zamontowano nowoczesne wiatraki. Obecnie na rok 2022/2023 firma planuje inwestycje w pompę ciepła oraz nowoczesne rozwiązanie kogeneracji, aby mieć możliwość kumulowania i sterowania energią wytworzoną przez własne pole solarne.

Nasza firma ma jasno określone cele w zakresie  poprawy wydajności energetycznej oraz osiągnięcia niezależności, stanowi ona dla nas  integralną część biznesu, wierzymy iż przyczyni się ona do zwiększenia bilansu ekonomicznego firmy, równocześnie wspierając ograniczenie naszego wpływu na środowisko naturalne.